2011-07-31

Tillbaka till framtiden

Under julis sista skälvande semesterveckor parallelläste jag böckerna Retromania (Reynolds) och Framtiden (Schüldt, Andersson). En slump kanske? Men om det händer sig så att man läser en nyutkommen bok om framtiden (och samtidens fixering vid framtiden) parallellt med en nyutkommen bok om retro, vintage och historia (och samtidens fixering vid gångna tider) ställs man inför en del frågor: Är det här också två parallella diskurser?, två olika trender och rörelser som båda är förhärskande, samtidigt, men inom olika fält? Eller är analysen i någon av böckerna felaktig? Pratar de förbi varandra? Eller är de ute och cyklar allihopa?

Intressant nog så tycks drivkrafterna bakom de olika böckerna likna varandra en hel del: Båda böckerna tycks skrivna utifrån en brist, eller oförmåga, hos själva författarna. Schüldt, Andersson är kritiska till att vi målar upp en sådan fantastisk bild av framtiden. Reynolds är, tvärtemot, kritisk mot att vi har tappat förmågan att föreställa oss framtiden. I dessa känslor känner de sig båda lite utanför, lite, nästan skyldiga. Reynolds för att han inte riktigt kan acceptera och med glädje hoppa på det postmoderna poptåget. Schüldt och Andersson för att de inte lyckas tro på, och uppskatta, samtiden och samtidens drömmar om den kommande digitala frälsningen. Sen börjar de sina olika undersökningar. På helt olika sätt, helt olika perspektiv och tillvägagångssätt. Reynolds skriver ett djupgående, seriöst, nyfiket, undersökande reportage om samtidens, gårdagens och framtidens popkultur och dess syn på sin egen historia. Med blicken mestadels i backspegeln. Schüldt, Andersson skriver en science fiction-essä från framtiden om vår samtid och vår syn på framtiden (som historien delvis berättas ifrån). Låter det krångligt? Reynolds skriver någonstans om popmusiken som vill vara en tidsmaskin. Schüldt och Andersson citerar Latour och Benjamin: "Vi rusar in i framtiden - men vi blickar bakåt".

Det är förstås svårt att skriva sådana här böcker. Vilket perspektiv man än har är det svårt eller kanske till och med omöjligt att sia om framtiden. Men oavsett hur man blickar, eller åt vilket håll, beskriver de här båda böckerna nog först och främst en känsla av ett nyligen passerat nollnolltal och känslan av att inte riktigt trivas med det. Sedan får man leva med att båda böckerna förenklar, gör folk bara lite mer korkade och stereotypa, att de spetsar till sina argument lite för mycket, så att inte diskussionen liksom ska dö ut för att ingen egentligen tycker att framtiden verkar så där fantastisk. Eller att femtiotalet verkligen - så där rakt av - verkar, helt och fullt, underbart egentligen, om sanningen ska fram. Istället är det väl så att drömmarna om vad som komma skall kanske bara ska tolkas som drömmar, och inget annat. Fantasier möjligen. Och att pophistorien är intressant från vårt perspektiv, just från detta nu, detta år, och att själva avståndet är det som kittlar, inte förbannelsen över att man inte var där, då.

Framtiden inleds med orden: "Länge trodde jag att framtiden var ljus". Nästan som en bekännelse, nu vet jag bättre, nu har jag förstått hur det ligger till. Retromania däremot slutar i förtröstan inför det som komma skall, trots alla otaliga exempel på hur all popkultur bara parasiterar på sin egen histora: "I still believe the future is out there". Reynolds står emot, han vet bättre, han har varit med förr och kan aldrig glömma den där kicken, den där oslagbara känslan av att få uppleva den verkliga kraften i popmusiken för allra första gången. Men då tittar han också, till stor del, efter framtiden i backspegeln. Att som Schüldt, Andersson se på vår samtid från en tänkt framtid är kanske mer innovativt, de tittar ändock, även de, i backspegeln.

2 kommentarer:

Elias sa...

lite noter:

FRAMTIDEN

- var det verkligan såådan optimism inför Internet - att där skulle det vara frihet på ett annat sätt, ett av piratpartiets ledord var/är väl att samma rättigheter och lagar ska gälla på nätet som i verkligheten. vi öppnar inte varandras post alltså ska vi inte öppna varandras e-post etc. (62)

- även människan ska digitaliseras, räknas ut och mätas! det som inte ropats ut i pyramiden hade inte hänt (statussamhället!, avskärmad!) föreställningen om att det som inte kan mätas inte existerar..... rätt! men måste det vara så? kommer inte bara tekniken anpassas efter behoven... Schüldts tes i slutändan till vis teknikdeterministisk - det behöver väl faktiskt inte bli så här för att saker digitaliseras... (79) flydde för att människan faktiskt hade något som inte var mätbart (85) en gräns hade passerats när kommunikationen hade förvandlats till sätt att mäta och värdera varandra - kommunikationen hade fövandlats till transaktion (88)

- religöst, evangelister - göra själen fri från kroppem genom digitalisering (92)

- kommunikationen alltid beroende av en fysisk bärare - digital som analog...(103)

- om man är smart, kan man inte via digitalisering också spara tid? (104)

- gränsen kultur / natur - illusion (118)

Elias sa...

lite fler:

RETROMANIA:

xiii - renässansen gillade antiken, romantiken gillade medeltiden etc - men det har aldrig funnits en kultur som är så obsessed med artifakter från nyligen gångna eror som våran

xiv - vad kom först: hönan eller ägget? nostalgin stoppar framåtandan?, eller har framåtandan stoppat så att vi istället tittar bakåt för att det var mer spännande?

xxi - aldrig har det heller funnits en era med så enkel och stor tillgång till det nyligen gångna (youtube, webb, spotify, nedladdning etc.)

xxii - second hand, dj, curatorn

xxiii - reynolds gillar mkt retro men känner ändå att det tunt, lamt - inte som framtiden brukade vara..

xxvi - modern nostalgi - en omöjlighet - för att kureras skulle man behöva kunna tidsresa

xxxvi - pop (händelse) - popmedium, tv, skivor - händelsen permanent - möjlig att återupprepa - händelsen till slut = monument

15 - rock =museum 26 - museum för att vi inte längre kan föreställa oss imorgon, 33, 34 - måste det vara nåt dåligt?, momus

54 - popevents are possible för att det skett förut

57 - nylige, pre-internet - var dåtiden bara tillgänglig ibland, idag har en ung människa alltid tllgång till allt

66 - long tail - också access till den lång tail som är pophistorien

67 - long tail - the tyranny of physical space has been overthrown . men long tail också victory over time

68 - då vinner mark över nu

74 - saknar dåtidens boredom (också retromania!?), det var gaps - och sen var det events - du kunde missa!

75 - dagens boredom är blase, uttråkning av överflödet...

85 - internet gör att allt existerar sida vid sida - vad är egentligen nytt?

86 - second hand shopping as art

96 - collecting as a way of telling a story

112, 128 - internet, uppkoppling = stad, urkopplimg =land

122 - digitalt, analogt - och när det blev digitalt ett litet steg från event

153 - reissuing gör sakert coolt, hittar tom på nya genrer, souljazz etc... - skift mot tidigare...

165 - japan...

189 - men kontexten då? (som klassaspekten)

193 - beyond retro

197 - genom kapitalism mot kapitalism

197 - ex: glamrock - då kändes postmodernismen ny, alltså inte retroanvändning som är fel utan att retroanvändningen som blivit gammal

199 - sen 80-talet: tillräckligt mkt gårdag att jobba med

218 - kan ju finnas en annan anledning till cratedigging, reissus etc - det populära var ju inte det bästa, det var lite, lite polerat, lite anpassat, strax under ytan däremot... reissus som ett krig mot hittyranni...

298 - kritik mot rock, cramps - why rock när samhället redan är rock?

313 - analog /digital

313 - records are ghosts you can control

338 - ghost box - antirock

361 - looking back for looking forward

363, 368 - nostalgia for the future

372 - the problem - inga visionary goals for the future

394 - burial : the past music still the future

397 - the future an old thing with internet

403 - reynolds - anakroinst

405 - 2000-talets nya musik?

407 - inga trender dör längre, allt finns alltid kvar

415 - både disconnectetd och connected till allt samtidigt

416 - postproduktion

418 - år 46-76 sen hiphop och postproduktion?

427 - då vänta nu tillfredställelse vilket skapar stillestånd...

428 - the rush of the future...