2010-12-23

DecemberlitteraturJeppe Brixvold - Brott & framgång

Fredrika Spindler - Nietzsche – kropp, konst, kunskap

David Toop - Sinister Resonance

Christopher Kullenberg - Det nätpolitiska manifestet

Pär Thörn - Alla platser där du inte läser detta

Inger Christensen - Det målade rummet

John Ashbery - Notes from the Air: Selected Later Poem

Gunnar Björling - Valda dikter Band 1

Elias Canetti - Förbländningen

Carl-Göran Ekerwald - Shakespeare - Liv och tankesätt

Inga kommentarer: