2010-12-31

Årets böcker


Karl Ove Knausgård - Min kamp


Johan Jönson - Livdikt


Thomas Bernhard - Gamla mästare

Max Blecher - Händelser ur den omedelbara verkligheten

Mark Fisher - Capitalist Realism: Is There No Alternative?

Friedrich Nietzsche - Samlade skrifter. Bd 5, Den glada vetenskapen : "la gaya scienza"

Claire Colebrook - Gilles Deleuze : en introduktion

Fredrika Spindler - Nietzsche – kropp, konst, kunskap

Jeppe Brixvold - Brott & framgång

David Toop - Sinister Resonance


Årets bästa bok som kom förra året:


John Ashbery - Planisphere: New Poems

Inga kommentarer: