2009-12-02

Läslista 15/09Les Murray - Dikter från den efterblivna landsbygden
Fredrika Spindler - Spinoza. Multitud, affekt, kraft
Sven André - Det totalitära nuet
Willy Kyrklund - Solange
Willy Kyrklund - Hermelinens dödJag har skrivit en ny kropp som bara behöver en läsares beröring.
ur Spindeln i huvudet, Dikter från den efterblivna landsbygden, sid 111


Ovedersäglig som en makaronipudding skall jag vara, kall och ändlös. Man skall icke kunna gå om mig och kring mig, man skall inte få ner mig och ut mig. Jag skall servera en moralkaka som fastnar i halsen, min framställningskonst skall vara en seg framställningskonst en solid framställningskonst en kompakt och oframåtkomlig och obakåtkomlig framställningskonst där intet är slump eller luft utan allt är mjölmatnyttigt hopkittat kompakt ofrånkomligt kvarnstenstungt bindande. Se där en verklighet som du icke skall undkomma!
Solange, ur Prosa sid 109-110

Inga kommentarer: