2009-11-08

Läslista 13/09David Stubbs - Fear of Music
Erik Bergqvist - Försvinnanden
Majken Johansson - Liksom överlämnad
Dmitrij Gluchovskij - Metro 2033
Kristian Lundberg - Yarden: En berättelse


Många här på torget kan verka egenkära och ointagliga. De bär en mask som tycks vilja säga att inget av den omgivande verkligheten egentligen angår dem, att de tillhör en oändligt mycket perfektare tillvaro. De är bara tillfälligt ute och luftar sig. Men just genom denna mask uttrycker de också en omätlig ensamhet. Deras sätt att röra sig som om de ägde och samtidigt föraktade gatorna och alla andra människor skriker av anspändhet. Kanske försöker de egentligen, dagdrömmer jag i den välvilja jag måste odla för att inte falla ner i en cynism utan återvändo, visa sin yta på ett sätt så att det ser ut som om de dolde den. De låtsas perfektion och misslyckas i olika grad, och det är i de graderna de söker den andres bekräftande eller sökande blick.

Försvinnanden, sid 28, Skyltdockans ensamhet


Här har alla sin egen kronologi, och den är olika för alla, beroende på när man tappade räkningen. Men alla har lika mycket rätt, då var och en tror på sin egen tideräkning och anpassar sin dygnsrytm därefter. Nu är det kväll för mig och morgon för dig - än sedan? Sådana som du skyddar ju sina klockor lika omsorgsfullt som grottmänniskan när hon bar på ett glödande kolstycke i en dödskalle, i hopp om att kunna göra upp eld igen. Men det finns också de som har tappat eller till och med kastat bort sitt kol. I metron råder ju egentligen evig natt, som du vet, därför har tiden ingen betydelse härnere, om man inte följer den slaviskt. Slå sönder din klocka, så får du se vad det blir av tiden - det är mycket intressant. Den förändras, och snart känner du inte igen den längre. Den upphör att vara sönderdelad, fragmenterad i timmar, minuter och sekunder. Tiden är som kvicksilver: du delar på den och genast flyter den ihop igen, lika hel och formlös som förut. Människan har bara tämjt den, burat in den i sina armbandsklockor och tidtagarur, och för dem som fjättrat tiden flyter den alltid lika makligt. Men försök att befria den så får du se: då flyter den olika snabbt för alla, än långsamt och trögt för den som mäter den i rökta cigaretter eller andetag, än blixtsnabbt om måttet är levda människoliv.

Metro 2033, sid 112

Inga kommentarer: