2009-10-18

Läslista 12/09Svar på frågan: Vad var det postmoderna?
Rasmus Fleischer - Det postdigitala manifestet
Carl-Johan Malmberg - M
Rüdiger Safrinski - Nietzsche: Tankarnas biografi
W.G. Sebald - Utvandrade


jag frågade en yngre konstnär om någon fortfarande kopierade de gamla mästarna, som Picasso eller Jackson Pollock fortfarande gjorde, och jag fick svaret: nej, vi får våra idéer från teorin, från att läsa Baudrillard eller Deleuze eller vad det nu är. "Får våra idéer" - jag skulle vilja använda detta uttryck för att göra min poäng: när vi tittar på sådana verk är vi inbegripna i en teoretisk process, det vill säga att det vi konsumerar inte längre är en rent visuell eller materiell entitet, utan snarare idén om en sådan entitet. Det som konstnärerna idag skapar är inte ett "verk" i någon av ordets äldre eller nyare innebörder, utan tvärtom idén om verket.

Svar på frågan: Vad var det postmoderna
sid 110, Modernitet och postmodernitet, Fredric Jameson


Minnet, tillfogar han i en efterskrift, förefaller mig ofta vara ett slags dumhet. Det gör en tung och yr i huvudet, som blickade man inte bakåt genom tidens korridorer utan från hög höjd ner på jorden, från ett av de där tornen som förlorar sig i himlen.

Utvandrade sid 134

Inga kommentarer: