2009-07-18

Läslista 8/09Sture Linnér - Bysantisk kulturhistoria
Orhan Pamuk - Istanbul - Minnen av en stad
Willy Kyrklund - Den rätta känslan
Kristian Petri - Fyren
Lars Gustafsson - Förberedelser till flykt


I KAPITLET OM MINNET i The Seven Lamps of Architecture skriver John Ruskin mycket om skönheten hos det pittoreska och menar att den speciella skönheten hos detta slags arkitektur kommer ur dess slumpmässiga natur (i motsats till skönheten hos noggrant uttänkta klassiska former). När han beskriver något som pittoreskt (av "pittore", alltså som en bild) beskriver han ett arkitektoniskt landskap som med tiden har blivit vackert på ett sätt som dess skapare aldrig förutsåg. För Ruskin kommer den pittoreska skönheten ur detaljer som inte framträder förrän byggnaderna har stått i hundratals år, från murgrönan, örterna och gräsmarkerna som omger dem, från klipporna i bakgrunden, molnen på himlen och det oroliga havet. Det finns alltså ingenting pittoreskt hos ett nybyggt hus som kräver att betraktas i sin egen rätt; det kan bara bli pittoreskt efter att historien har bibringat det en slumpmässig skönhet och skänkt oss ett nytt tillfälligt perspektiv.

Istanbul - Minnen av en stad
, sid 241-242Man bör utnyttja sina förutsättningar, utanför dem kommer man icke. Förutsättningarna för kalkylen är förhanden. Kalkylen är utvecklingsbar och man gör vad man kan.

Den rätta känslan, ur Prosa, sid 396

Inga kommentarer: