2009-06-27

Läslista 7/09Barbara Nadel - Belsassars dotter
Ingmar Karlsson - Europa och turken
Kristian Lundberg - Att minnas också honom
Orhan Pamuk - Den svarta boken
Lars Gustafsson - En tid i Xanadu


Under dessa lyckliga, flydda dagar var betydelse och handling en och samma sak. Under denna guldålder var föremålen i våra hem, och våra fantasier om dessa föremål, en och samma sak. Under dessa år av lycka visste vi alla att verktyg och instrument, dolkar och pennor som vi höll i våra händer, inte bara var en förlängning av våra kroppar, utan också av våra själar. Den gången kunde alla föreställa sig ett perfekt träd, när diktarna sa "träd" och alla visste att det inte var nödvändigt att göra sig mödan att räkna trädets blad och grenar för att diktens träd skulle kunna anspela på trädet i livet och i trädgården. På den tiden visste alla mycket väl att orden och det de kännetecknade var så intimt förbundna, att orden blandades med sin betydelse när dimman lade sig över spökbyn mellan fjällen om morgnarna. De som vaknade upp ur sin sömn dessa dimmiga morgnar, kunde inte skilja mellan dröm och verklighet, dikt och liv, eller mellan namn och människor. På den tiden var berättelser och liv så verkliga att ingen kom på idén att fråga vilket som egentligen var liv och vilket som var berättelse. Drömmar upplevdes, och liv tolkades. På den tiden var, i likhet med allt annat, också människoansiktena så fulla av mening att även de som inte kunde läsa och skriva och som trodde att alfa är en frukt, a en hatt och alif en pinne, spontant började läsa bokstäverna med den fullkomligt uppenbara mening som stod skriven i våra ansikten.

Den svarta boken, sid 348-349
Det skall vara en dag i början av augusti
svalorna borta men någonstans en humla
kvar som prövar sin stråke
i hallonskuggan

En lätt men inte envis vind
skall gå över augusti månads ängar

Du skall vara där
men du skall inte tala så mycket
bara stryka lite över mitt hår
och se mig i ögonen

med det där lilla leendet
längst inne i ögonvrån
Och så vill jag
inte utan lättnad

se denna värld försvinna

En tid i Xanadu, sid 76, Det skall vara en dag

Inga kommentarer: