2009-05-24

Läslista 6/09
W G Sebald - Svindel. Känslor
Orhan Pamuk - Den vita borgen
Karin Johannisson - Nostalgi
Willy Granqvist - Samlade skrifter del III
Linus Gårdfeldt - Men golvet har ingen mun


Pisanellos bilder väckte för många år sedan inom mig en önskan att kunna upphöra med allt utom skådandet. Det som attraherar mig är inte enbart Pisanellos för den tiden oerhört högt utvecklade realism i konsten utan det sätt varpå han lyckas få denna konst att gå ihop med en ytmässighet som egentligen är oförenlig med det realistiska sättet att måla och där allt, huvudaktörerna och statisterna, fåglarna på himlen, den gröna levande skogen och varje enskilt blad tillerkänns samma oinskränkta existensberättigande.

Svindel. Känslor, sid 62


att gräva sig ner i golvet med svindel,
fylla händerna med allt det andra,

en lönndörr ner till något som lever,
ett pulserande hjärta, ett uppspärrat öga,

Men golvet har ingen mun, sid 13

Inga kommentarer: