2009-05-09

Läslista 5/09Joseph O'Neill - Netherland
Wislawa Szymborska - Ett kolon
Roland Barthes - Mytologier
Hélène Cixous - Inuti
Ulf Karl Olov Nilsson - Barndomstolen


Det är här fråga om det slags uteslutningsmekanik som till stor del beror på den passion för matematik som vi redan flera gånger stött på och som jag i stort ansett mig kunna definiera som en småborgerlig egenskap. Man räknar ut metoderna på en väg och fyller efter behag vågskålarna, så att man själv kan framstå som en skiljedomare omöjlig att väga och fylld av fullkomlig andlighet och därför lika rättvis som balansvågen.

Roland Barthes, Varken eller-kritik, Mytologier, sid 149Förhistorien är också den personliga förhistorien:

ljud, rytm, färg, lukt, form, smak,

melodi, rapsodi, prosodi.


Men det allmängiltiga

aktualiseras inte på ett allmängiltigt sätt.

Ulf Karl Olov Nilsson, Barndomen, Barndomstolen, sid 46

Inga kommentarer: