2009-04-01

Sondera 2.0!"få en överblick av hur en person eller händelse har dokumenterats i TV, radio, skrift och originalhandlingar."

"Sök brett och generellt på ett ämne i Sondera"

"Vidga dina vyer"

"Sondera ger dig möjlighet att upptäcka nya typer av material - böcker, tidningar, TV- och radioprogram, arkiv, med mera, som speglar ett ämne, en person eller en företeelse"

"Gå vidare ned på djupet"

"Visst material är digitaliserat och åtkomligt för nedladdning (restriktioner för åtkomst kan finnas)"

"Länka till Sondera"

Inga kommentarer: