2009-04-08

Läslista 4/09Alan Hollinghurst - The Line of Beauty
Tove Jansson - Trollkarlens hatt
Ulf Eriksson - Om dagars genomskinlighet
Gilles Deleuze - Proust & Signs
Marcel Proust - Den återfunna tiden


Thought is nothing without something that forces and does violence to it. More important than thought is "what leads to thought"; more important than the philosopher is the poet.

Proust & Signs, sid 95


Förändringarna har visserligen skett omärkligt, men mellan det minne som plötsligt dyker upp och vår nuvarande belägenhet är avståndet lika stort som mellan två minnen från olika platser och tidpunkter, och skulle räcka för att göra dem sinsemellan ojämförliga, även om de inte ägt någon specifik egenart. Ja, om minnesintrycket tack vare glömskan inte kunnat skapa någon förbindelselänk mellan sig självt och det innevarande ögonblicket, om det ligger fast på sin plats och sitt datum, om det har bevarat avståndet, bevarat sin isolering längst nere i en dal eller högst uppe på en topp, då låter det oss plötsligt andas en ny luft, just därför att vi fordom har inandats just denna luft, den renare luft som poeterna förgäves sökt införa i Paradiset men vars djupt förnyande kraft är betingad av att man redan har andats den, ty de verkliga paradisen är de paradis man förlorat.

Den återfunna tiden, sid 204

Inga kommentarer: