2005-07-06

Orons bok var, som sagt, någonting utöver det vanliga. Allra skarpast i början tycker jag, sedan en aning, aning enformigt malande. Samma teman och ämnen återkommer i många efterföljande stycken. När jag läser efterordet får jag klart för mig att det inte är Pessoa själv som bestämt ordningen - vilket jag, helt enkelt, gissar är anledningen till min lilla irritation... Om Fernando själv bara skulle ha fått utforma allt skulle boken ha kunnat bli ännu bättre (kanske)! Orons bok gavs alltså inte ut när Pessoa levde utan första gången först 1982. Texterna var inte daterade och redaktörerna för boken har på egen hand komponerat ihop bokens kronologi. Enligt det svenska efterordet har ordningen i huvudsak skett efter tematiska principer. Tanken är väl god antar jag, men jag skulle gärna ha sett en fantasifullare och mer "blandad" komposition. Teman som bryts och stöts mot varandra på ett fränare sätt kanske?

Just nu ser jag tre möjliga lösningar på problemet: 1) man skulle kunna gå tillväga som Sture Dahlströms antihjälte i Tango för enbenta (var det va?) och helt enkelt klippa till en ny bok. Kanske inte så mycket klippa bort det som stör (eftersom det inte var mycket), utan helt enkelt klippa till en ny kronologi. 2) skapa en Pessoansk Rhiz-o-mat där man kan slumpa fram en ny Orons bok varje gång man läser den. Kanske inte för att det skulle vara lika passande som i Deleuze/Guattaris fall, men för att när det ändå inte finns någon ordning som vi känner till - så kan vi låta slumpen avgöra. Och inte behöva tänka på att "den där redaktören har nog gjort lite fel här" och "så här skulle nog inte alls Pessoa ha velat ha det" osv. eller 3) strunta i saken.

Inga kommentarer: