2005-03-11

Onsdagen den nionde mars beskrev Momus på Click Opera sina tankar om en eventuellt framtida skiva: The Friendly Album (och lite annat förstås, och förstås lite lovprisning av Japan...). Jag tror att det kommer att bli en fantastisk skiva! Det här låter som musik för mina öron(!): "I want to make something as static, as friendly, as consensual, as self-effacing, as Japan itself. It will be a feminine record and a friendly record. It will -- it should -- contain the deep sensuality of Renaissance lute music, or bossa nova. You should be able to put it on and just let it hover in the background all the way through, structuring your contentment in a self-effacing, classical, cool and elegant way."

Och jag gillar hans tankar och hans närmast Nietzscheanska (Nietzshe ano Den Glada Vetenskapen, som förövrigt är en av de allra bästa böcker som har skrivits) önskan att vara mer av en "ja-sägare". Men mest av allt tycks det vara Japan som inspirerar Momus: "Or rather, to learn from Japan. Because each time I visit Japan I reel at how different it is -- from the rest of the world, and from me. The difference can be expressed in a myriad of ways, but it's something to do with concensus, self-effacement, other-orientation, friendliness, horizontality, politeness, pleasure, self-sacrifice combined with sensual group-indulgence (never pour your own drink, someone will pour it for you!)... In the words of, ahem, Nick Cave, there's nothing "stranger than kindness". I'm so imbued with opinions, with radicalism, with protest, with satire, with moral struggles and endless questions... And Japan, more concerned with content than with content, is so much the opposite of that."

Jag vill höra The Friendly Album - nu! Men å andra sidan så läser jag oftare Momus blogg än jag lyssnar på hans skivor. Detta kan få en att fundera över popmusikern som en ren konceptkonstnär, eller som en konstnär som skapar tankar om konst istället för att skapa konst. Jag tycker det är spännande! Ger tankarna och idéerna om ett framtida konstverk, t.ex. en popskiva, upphov till tankar och känslor kanske man inte behöver det skapade konstverket (eller behöver lyssna på den färdiga skivan)!? The Friendly Album skulle nog ändå kunna ha möjligheten att vara den protestskiva världen behöver.

Inga kommentarer: